Klinika i Katedra Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - nefrologia.wroclaw.pl

KONTAKT
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. Marian Klinger
50-556 Wrocław, Borowska 213

Numery telefonów:
sekretariat +71 7332500
sekretariat medyczny +71 7332505
lada pielęgniarska (oddziały) +71 7332580
przychodnie przykliniczne +71 7331703
laboratorium Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej +71 7332520
fax +71 7332509

e-mail: klinef@am.centrum.pl (sekretariat)
e-mail: info@nefrologia.wroclaw.pl


DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGICZNEGO
50-556 WROCŁAW, BOROWSKA 213
RACHUNEK BANKOWY (składki członkowskie)
PBO BP SA 2/O WROCŁAW
03 1020 5242 0000 2902 0156 9623


Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić na posiedzenie szkoleniowe:
Nowe możliwości wczesnego zapobiegania i leczenia zaburzeń mineralnych i kostnych w 3 i 4 okresie przewlekłej choroby nerek,
które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2015 roku w Centrum Konferencyjnym hotelu Best Western Q przy ul. Zaolziańskiej 2 we Wrocławiu.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wcześniejszą rejestrację.
Liczba miejsc ograniczona!

W celu rejestracji prosimy o przesłanie na adres info@nefrologia.wroclaw.pl następujących danych:
* imię i nazwisko uczestnika
* miejsce pracy/miejsce świadczenia usług medycznych
* e-mail
PROGRAM:

10:00 Niedobór aktywnej witaminy D w 3 i 4 okresie PChN - powiązania z progresją ubytku filtracji i chorobowością sercowo-naczyniową. Danuta Zwolińska

10:35 Wpływ leczenia paricalcitolem na wielkość białkomoczu u chorych w 3 i 4 okresie PChN. Magdalena Krajewska

11:05 Wpływ leczenia paricalcitolem na wskaźniki układu sercowo-naczyniowego u chorych w 3 i 4 okresie PChN. Oktawia Mazanowska

11:35 Praktyczny przewodnik stosowania paricalcitolu u chorych w 3 i 4 okresie PChN - kiedy, komu, dlaczego, jak długo. Marian Klinger

12:00 Zakończenie posiedzenia, obiad
miejsca parkingowe dla uczestników spotkania dostępne na parkingu koło Hotelu Orbis Wrocław
Złoty Sponsor: Teva Pharmaceuticals Polska sp. z o.o.
Pobierz zaproszenie


DON'T FORGET TO REGISTER TO THE SYMPOSIUM!
Participation of medical doctors, students and medical research staff is free of charge.

The participants of the Symposium will be granted 12 educational points according to regulation of the Polish Ministry of Health from 6 October, 2004.

*** enter the symposium website ***

*** YOUNG INVESTIGATORS FORUM ABSTRACTS ***
W dniu 25 stycznia 2014 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Haston odbyło się posiedzenie naukowo-szkoleniowe zorganizowane przez Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz Katedrę Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Program naukowy posiedzenia

* Rytuksymab - nowa możliwość terapii pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek.
Danuta Zwolińska

* Mykofenolan mofetylu - miejsce w programach terapii pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek.
Magdalena Krajewska

* Mykofenolan mofetylu - zastosowanie u biorców przeszczepu nerki.
Oktawia Mazanowska

* Leczenie niedokrwistości przewlekłej choroby nerek w 2014 roku.
Marian Klinger

Zapraszamy do udziału w całorocznym kursie doskonalącym z listy CMKP *** PODYPLOMOWA SZKOŁA NEFROPATII *** zalecanym przez Konsultanta Krajowego dla osób specjalizujących się w dziedzinie nefrologii. Do udziału zapraszamy również lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i medycynie rodzinnej oraz ambitnych studentów medycyny.

Kurs odbywa się w czwartki, godz. 12.30 -13.30, w sali seminaryjnej Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, ul. Borowska 213.

Program kursu na rok akademicki 2013/2014

ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGICZNEGO
WROCŁAW, 20 – 22 czerwca, 2013

Miejsce Obrad: Wrocławskie Centrum Kongresowe
(Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej), WrocławSerdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii dokumentujacych przebieg XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.


[Program szczegółowy - KOMUNIKAT 3]


[Program szczegółowy ze streszczeniami prac oryginalnych ]


Szanowni Państwo,
pragniemy gorąco podziękować wszystkim Gościom i Uczestnikom XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego za zaszczycenie nas swoją obecnością, za wysiłek włożony w przygotowanie i prowadzenie wykładów i sesji oraz za miłą atmosferę, jaka towarzyszyła nam w ciągu całego Zjazdu. Mamy nadzieję, że czas, jaki spędziliście Państwo we Wrocławiu był owocny naukowo, a także, że pozostawił w Państwa pamięci pozytywne wspomnienia.

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy
KATEDRA I KLINIKA NEFROLOGII I MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: +71 733 25 00, +71 733 25 01, faks: +71 733 25 09
e-mail: klinef@am.centrum.pl
Kierownik: Prof. dr hab. Marian Klinger


USŁUGI MEDYCZNE

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:
• chorób nerek, zwłaszcza skojarzonych z chorobami tkanki łącznej i zaburzeniami układu odpornościowego (oddział dysponuje możliwością wykonania diagnostyki immunologicznej w szerokim zakresie)
• nadciśnienia nerko-pochodnego
• opieki nad chorymi przed i po przeszczepieniu nerek
• leczenia zabiegowego ostrej i schyłkowej niewydolności nerek w oparciu o hemodializy oraz dializy otrzewnowe
• wykonywania stałego dostępu naczyniowego dla celów leczenia nerkozastępczego (zespolenie tętniczo-żylne, cewniki ostre, cewniki permanentne)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


PRACOWNICY KLINIKI

Prof. dr hab. Maria Boratyńska, tel. +48 71 733 25 50
Prof. dr hab. Wacław Weyde, tel. +48 71 733 17 14
Prof. dr hab. Magdalena Krajewska, tel. +48 71 733 25 51

dr hab. Oktawia Mazanowska
dr Józef Penar
dr Waldemar Letachowicz
Tel. +48 71 7332548

dr Dorota Kamińska
dr hab. Mariusz Kusztal
dr Mirosław Banasik
Tel. +48 71 733 25 43

dr Katarzyna Madziarska
lek. med. Barbara Penar
dr Grażyna Szymańska
Tel. +48 71 733 25 42

dr Sławomir Zmonarski
dr Bogdan Dubiński
dr Ewa Wątorek
Tel. +48 71 733 25 47

dr Magdalena Kuriata-Kordek
dr Ilona Dziemianko
dr Hanna Augustyniak-Bartosik
dr Małgorzata Zynek-Litwin
Tel. +48 71 733 25 52
dr Maria Magott-Procelewska
dr Danuta Smolska
dr Ewa Slowik-Czyż
Tel. +48 71 733 25 41

lek. med. Zofia Bednarz
dr Katarzyna Jakuszko
lek. med. Jan Penar
lek. med. Katarzyna Gniewek
lek. med. Dagna Rukasz
lek. med. Joanna Ogórkowska
lek. med. Tomasz Baran
Tel. +48 71 733 25 15

dr Tomasz Gołębiowski
dr Krzysztof Letachowicz
lek. med. Beata Strempska
dr Maciej Szymczak
Tel. +48 71 733 25 46


SEKRETARIAT:
Gabriela Bomba
+48 71 733 25 00

SEKRETARIAT MEDYCZNY:
Anna Tkaczyk
Hanna Zych
+48 71 733 25 05

LABORATORIUM SPECJALISTYCZNE
+48 71 733 25 20

dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak
dr Marcelina Żabinska
mgr Marta Myszka
mgr Dorota Bartoszek
Małgorzata Kraus

REGIONALNY OŚRODEK KWALIFIKACJI DO PRZESZCZEPU NERKI

tel. +48 71 733 25 00, fax +48 71 733 25 09
e-mail: klinef@am.centrum.pl; rlb@neph.am.wroc.pl

Prof. dr hab. Maria Boratyńska, +48 71 733 25 50
dr hab. Oktawia Mazanowska, + 48 71 733 25 48